ZENIT rozpoczął produkcję wirników wykonanych z żeliwa twardego.

Pompy z takim wirnikiem wykorzystywać warto w mediach gęstych przenoszących elementy ścierne lub zawierających składniki chemiczne, dające podwyższone parametry kwasowości i innej agresywności chemicznej.

Właściwości mechaniczne wynikają z kompozycji składników, bogatszej niż przy żeliwie szarym, dającej twardość pomiędzy 450 a 500 HB. Są to między innymi chrom, nikiel, molibden….

Pompy z wirnikami z żeliwa twardego stosować należy tam, gdzie inne pompy zawodzą. Mamy tu przede wszystkim na myśli zastosowania w przemyśle chemicznym, matalurgicznym, górniczym ale również w innych miejscach, gdzie medium niesie ze sobą duże ilości piasku.

W załączeniu karta katalogowa.

Zapytajcie nas o pompy UNIQA i ZENIT w opisanym wykonaniu.