Zastosowanie

Przemysł, górnictwo, gospodarstwo domowe...
Znajdź rozwiązanie dla siebie
Pompy w przemyśle papierniczym

Pompy w przemyśle papierniczym

HUDIG (HUEDIG) SDVA 200. Niezawodne pompy do bentonitu

HUDIG (HUEDIG) SDVA 200. Niezawodne pompy do bentonitu

Pompowanie wody z odpadami rybnymi pompami UNIQA CHOPPER

Pompowanie wody z odpadami rybnymi pompami UNIQA CHOPPER

Prace pogłębieniowe z użyciem pomp hydraulicznych TOYO DPH

Prace pogłębieniowe z użyciem pomp hydraulicznych TOYO DPH

Pompy TOYO w branży browarniczej

Pompy TOYO w branży browarniczej

Wysokosprawne mieszadła ZENIT w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków

Wysokosprawne mieszadła ZENIT w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków

Pompowanie ścieków agregatami pompowymi Huedig (Hudig)

Pompowanie ścieków agregatami pompowymi Huedig (Hudig)

Mobilny agregat pompujący

Mobilny agregat pompujący

Agregaty Huedig EVA pompują wodę rzeczną

Agregaty Huedig EVA pompują wodę rzeczną

Pompownie kompaktowe BlueBox tłoczące ścieki bytowe na stacjach transportu zbiorowego

Pompownie kompaktowe BlueBox tłoczące ścieki bytowe na stacjach transportu zbiorowego

Pompowanie odcieku ze składowiska odpadów pompami Grindex Inox

Pompowanie odcieku ze składowiska odpadów pompami Grindex Inox

Systemy drenażu wód opadowych i podziemnych w eksploatowanych tunelach

Systemy drenażu wód opadowych i podziemnych w eksploatowanych tunelach

Pompy Toyo przy produkcji mas pokryć dachowych i bitumicznych

Pompy Toyo przy produkcji mas pokryć dachowych i bitumicznych

Dezynfekcja

Dezynfekcja

HUEDIG – Urządzenia pompowe do odwadniania w budownictwie tunelowym

HUEDIG – Urządzenia pompowe do odwadniania w budownictwie tunelowym

Pompy zatapialne w procesach tunelowania

Pompy zatapialne w procesach tunelowania

Pompy TOYO w procesie odpopielania w energetyce

Pompy TOYO w procesie odpopielania w energetyce

Pompy w odstojnikach w pralniach przemysłowych

Pompy w odstojnikach w pralniach przemysłowych

Pompy TOYO na pomocniczych instalacjach odsiarczania

Pompy TOYO na pomocniczych instalacjach odsiarczania

Pompy przy płukaniu warzyw i owoców

Pompy przy płukaniu warzyw i owoców

Zagęszczanie gruntu z użyciem agregatu pompowego Huedig

Zagęszczanie gruntu z użyciem agregatu pompowego Huedig

Pompowanie wody morskiej na statkach i platformach wiertniczych

Pompowanie wody morskiej na statkach i platformach wiertniczych

Pompy do gospodarki ściekowej w rolnictwie

Pompy do gospodarki ściekowej w rolnictwie

Elektryczne pompy zatapialne Zenit do zastosowań domowych i mieszkaniowych

Elektryczne pompy zatapialne Zenit do zastosowań domowych i mieszkaniowych

Systemy nawadniania pól

Systemy nawadniania pól

Pompowanie słonej wody morskiej

Pompowanie słonej wody morskiej

Pompy Toyo stosowane w zakładach metalurgicznych w Europie

Pompy Toyo stosowane w zakładach metalurgicznych w Europie

Zastosowanie pomp TOYO w procesie wydobycia kruszyw

Zastosowanie pomp TOYO w procesie wydobycia kruszyw

Pogłębianie, odmulanie i oczyszczanie zbiorników wodnych

Pogłębianie, odmulanie i oczyszczanie zbiorników wodnych

Zestaw przeciwpowodziowy

Zestaw przeciwpowodziowy

Pompy Toyo w zakładach kamieniarskich

Pompy Toyo w zakładach kamieniarskich

Myjnie do kół i podwozi

Myjnie do kół i podwozi

Spalarnia odpadów

Spalarnia odpadów

Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol

Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Tlocznie ścieków

Tlocznie ścieków

Pompownie ścieków

Pompownie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zalana łazienka lub piwnica

Zalana łazienka lub piwnica

Instalacja sanitarna w domu – odprowadzanie ścieków z łazienek i pralni usytuowanych w piwnicy

Instalacja sanitarna w domu – odprowadzanie ścieków z łazienek i pralni usytuowanych w piwnicy

Odwadnianie wykopów

Odwadnianie wykopów

Fundamenty: pompy do bentonitu

Fundamenty: pompy do bentonitu

Wodne rozbijanie złoża pod dużym ciśnieniem

Wodne rozbijanie złoża pod dużym ciśnieniem

Pierścieniowa bariera studni głębinowych

Pierścieniowa bariera studni głębinowych

Kawernowy Magazyn Gazu

Kawernowy Magazyn Gazu

Pompowanie solanki

Pompowanie solanki

Odwadnianie wyrobisk górniczych

Odwadnianie wyrobisk górniczych

Pompowanie szlamu wapiennego

Pompowanie szlamu wapiennego

Piaskowniki

Piaskowniki

Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe