Od lewej:

VHA – jednostka mieszająco-pompująca,

VH-HCF – pompa przystosowana do pracy pod napływem (np. bentonit, płuczka wiertnicza),

ET – zatapialna pompa o regularnych kształtach mogąca pompować 50% suchej masy, w pełni chłodzona pompowanym medium,

GR – zatapialna pompa, najtańsza w rodzinie lecz bardzo uniwersalna z „bezpiecznymi charakterystykami”, częściowo chłodzona pompowanym medium (pompuje 30% suchej masy),

DP – kwintesencja zatapialnych pomp szlamowych: przewymiarowany wał, trzy punkty łożyskowania, uszczelnienia wargowe, wolnoobrotowe silniki (6-10 polowe) oraz zdolność pompowania medium o zawartości 60% suchej masy,

DPE – czyli pompy DP z możliwością montażu na stopie sprzęgającej,

DPH – czyli hydraulika z pomp DP sprzęgnięta z silnikiem hydraulicznym wyposażona dodatkowo w niskoobrotowe głowice urabiające.