Nasz Klient powierzył nam zadanie wyprodukowania kilku mobilnych stacji kontroli przepływu przeznaczonych do kontroli przepływu wody lodowej z klimatyzacji centralnej do grupy chłodnic powietrza. Dodatkowo urządzenie umożliwia bezpieczne sterowanie pracą od 1 do 8 wentylatorów zabudowanych w zespołach chłodniczych. Pozwala to na pełne zabezpieczenie sieci systemu klimatyzacji centralnej.
Urządzenie wykonaliśmy na podstawie projektu Klienta, a składa się ono z dwóch głównych bloków:
– hydraulicznego,
– zasilająco-sterowniczego.

W obwodach odpływowych wentylatorów (blok zasilająco-sterowniczy) zastosowano zabezpieczenia od skutków zwarć za pomocą bezpieczników, zabezpieczenie od skutków przeciążeń za pomocą przekaźników termicznych oraz kontrolę stanu izolacji przed ich załączeniem.
Czujniki przepływu w rurociągach (ZASILANIE i POWRÓT) służą do przekazywania informacji o przepływach oraz do zamknięcia elektrozaworu EZ w momencie przekroczenia zadanej różnicy przepływu pomiędzy przepływem na czujnikach ZASILANIE i POWRÓT (wykrywanie przecieku w rurociągu).
Dodatkowe przetworniki ciśnienia i temperatury zabudowane na rurociągach zasilającym i powrotnym służą do przekazywania informacji o tych parametrach do nadrzędnego systemu sterowania.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Mobilna Stacja Kontroli Przepływu jest przystosowana do pracy w kopalnianej sieci 500V z izolowanym punktem neutralnym transformatora (układ sieci IT).

systemy pompowe
systemy pompowe