Kompaktowa myjnia Elefantino produkcji PUMPEXPERT S.A. przeznaczona jest do pracy z lekko oraz średnio zabrudzonymi pojazdami.

Jest to myjnia o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę.

Myjnia przeznaczona jest do montażu na powierzchni gruntu lub w przygotowanym wykopie. Sprawdza się jako myjnia stacjonarna lub, po doposażeniu w najazdy, jako myjnia mobilna nawet w krótkoterminowym wynajmie. Wymiary zewnętrzne głównego zbiornika to jedynie 2×3,5m, a szerokość części przejazdowej to aż 2,9m!

Modułowa budowa umożliwia łączenie ze sobą kilku segmentów myjni w jedną całość,
co znacznie zwiększa skuteczność mycia nawet ciężkich zabrudzeń, takich jak glinki, iły czy margiel! W prosty i szybki sposób możemy uzyskać myjnię o długości 4m, 6m, 8m itd.

 

Budowa i zasada działania.

Zintegrowany zbiornik roboczy wraz z kratą przejazdową i systemem dysz spodnich oraz bocznych, odpowiada za wstępną sedymentację i gromadzenie spłukiwanego z pojazdów brudu.

Zabrudzenia są wypłukiwane przez strumień wody z 62 dysz (wersja standard z myciem bocznym) pod ciśnieniem ok 1 bar oraz podczas przejazdu przez kratę, której budowa powoduje uginanie się opony i samoczynne otwieranie/oczyszczanie bieżnika.

Woda, po wstępnym grawitacyjnym oczyszczeniu przepompowywana jest za pomocą pompy powrotnej do zbiornika głównego.

Oczyszczanie wody może być wspomagane chemicznie poprzez dozowanie flokulantu, który przyspiesza sedymentację.

Czysta woda z zewnętrznego zbiornika, za pomocą głównej pompy zasilającej trafia na dysze, które umieszczone są z przodu, z tyłu i po obu bokach kół. Dodatkowo po dwóch stronach są umieszczone dysze myjące koła od zewnętrznej strony. W ciągu każdej minuty pracy przez dysze przepływa ponad 2 tys. litrów wody, która zawracana jest w obiegu zamkniętym.

Sterowanie i obsługa.

Myjnia pracuje w systemie automatycznym. Za włączenie urządzenia opowiada fotokomórka, która po zarejestrowaniu nadjeżdżającego pojazdu uruchamia pompy. System wyłącza się
po ustalonym czasie. Długość pracy myjni można regulować z panelu sterującego w zakresie od 10 do 60 sek.. Sterowanie pompami oraz ewentualnym wyposażeniem dodatkowym jak ogrzewanie, dozowaniem flokulantu lub środka dezynfekcyjnego itp. zawiaduje sterownik PLC. Wszystkie parametry wyświetlane są na ekranie LCD. Woda w układzie uzupełniana jest poprzez zawór pływakowy. Okresowo zalecamy kontrolę stanu wody oraz ilość zanieczyszczeń
w zbiorniku roboczym. Zanieczyszczenia można usuwać ręcznie lub za pomocą pojazdów asenizacyjnych.

UWAGA. Zgromadzone i nie usunięte w porę zanieczyszczenia zmniejszają objętość komory roboczej, co może mieć wpływ na wylewanie się wody na zewnątrz myjni!

 

Wyposażenie dodatkowe.

Myjnia może być na życzenie klienta doposażona np. w:

  • ściany boczne zapobiegające rozchlapywaniu wody,
  • system ogrzewania zbiornika głównego oraz zbiornika roboczego,
  • system dozowania flokulantu,
  • system dysz dezynfekujących pojazdy, wersja „rolnicza”,
  • istnieje możliwość zmiany wymiarów myjni uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

 

Uwaga! Ostateczny wygląd myjni, ze względu na wybrane wyposażenie dodatkowe może się różnić od myjni przedstawionej powyżej.