Zestawy Hydroforowe

Gosp. wodna

Hydrofor. Zestawy hydroforowe – kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenia do podnoszenia ciśnienia tłoczonego medium. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych o charakterze socjalno-bytowym, przemysłowym, ppoż. oraz instalacjach technologicznych. Typowy zestaw hydroforowo-pompowy zbudowany jest z od 3 do 6 pomp, przy czym jedna z nich jest rezerwowa. Hydroforowy zbiornik membranowy to zbiornik wewnątrz którego zainstalowana jest membrana kauczukowa, oddzielająca wodę od powietrza, wyposażony jest on w zawór odcinający, zawór do uzupełniania powietrza oraz spust. Liczba zbiorników uzależniona jest od wydajności pomp zestawu hydroforowego. Praca pomp zestawu hydroforowego kontrolowana jest przez sterownik. Podczas małych rozbiorów wody pracuje jedna pompa, gdy osiągnie maksymalną wydajność sterownik załącza kolejną pompę. Wraz ze wzrostem rozbiorów wody w sieci ciśnienie wody w sieci spada za utrzymanie jego wartości w dopuszczalnym zakresie odpowiada sterownik. Załącza on kolejne pompy, dzięki czemu ciśnienie zaczyna rosnąć, a następnie wyłącza je, gdy ciśnienie w sieci osiągnie wymaganą wartość.

Miejsca instalacji zestawów hydroforowych:

  • miejskie i wiejskie sieci wodociągowe,
  • pompownie osiedlowe,
  • budynki mieszkalne wielokondygnacyjne,
  • budynki użyteczności publicznej,
  • systemy instalacji przeciwpożarowych,
  • instalacje przemysłowe,
  • instalacje technologiczne.
  • odcieki (składowiska odpadów)

 
1. Pompy produkcji SAERElementy wchodzące w skład zestawu hydroforowego:

2. Kolektory ssawny i tłoczny

3. Zawory kulowe gwintowane lub przepustnice miedzykołnierzowe

4. Zawory zwrotne gwintowane lub kołnierzowe

5. Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu

6. Czujnik suchobiegu na ssaniu (przy zasilaniu z sieci wodociągowej) lub czujnik poziomu (przy zasilaniu ze zbiornika retencyjnego)

7. Manometry

8. Zbiorniki przeponowe na tłoczeniu

9. Rama na wibroizolatorach

10. Szafka sterownicza

 

Jakie pompy stosować?

Pompy wielostopniowe pionowe lub poziome:

 

Oferujemy również małe zestawy hydroforowe TK, TR, TKX, TRX

Składa się on z pompy, zbiornika hydroforowego i przekaźnika ciśnieniowego. Współpracy tych trzech elementów zawdzięczamy odpowiednio wysokie i stabilne ciśnienie w domowej instalacji wodociągowej. Woda jest pobierana i tłoczona do instalacji przez pompę. Ponieważ pobór nie jest ciągły ani równomierny, pompa automatycznie włącza się podczas jego trwania i wyłącza po zaprzestaniu. Najprostszym sposobem sterowania nią jest wyłącznik ciśnieniowy reagujący na spadek ciśnienia w instalacji, w momencie używania wody. Z instalacji wodnych w domach mieszkalnych, zwłaszcza jednorodzinnych, woda jest pobierana często, lecz krótko i w małych ilościach. Sterowanie powoduje zbyt częste włączanie pompy na krótki czas i długie okresy postoju, co nie jest obojętne dla jej trwałości. Każda pompa zależnie od konstrukcji ma ściśle określoną dopuszczalną liczbę cykli pracy (pojedynczych czasów pracy i postoju) w ciągu godziny. W przypadku pomp do instalacji zaopatrujących w wodę domy jednorodzinne jest ich zwykle 20-30 na godzinę. Jeśli pompa będzie się włączała częściej, jej silnik przedwcześnie się zużyje. Można temu zapobiec przez ograniczenie liczby włączeń, czyli wydłużenie okresów postoju między nimi. To właśnie zadanie dla zestawu hydroforowego, w którym „akumuluje” się ciśnienie i gromadzi zapas wody wystarczający do pokrycia zapotrzebowania na nią podczas przerw w pracy pompy. Praca pompy jest niezależna od cykli poboru wody, a liczba jej włączeń na godzinę zależy od zakresu ciśnienia powietrza nastawionego na wyłączniku.

 

 

 

Jakie pompy stosować?