Zagęszczanie gruntu z użyciem agregatu pompowego Huedig

Zasadniczo, zagęszczenie gleby oznacza zastosowanie dużego obciążenia, które z kolei prowadzi do deformacji, a tym samym do zmiany trójfazowego układu gruntowego. Zasada ta jest stosowana przez wiele firm budowlanych w celu wzmacniania podłoża gruntowego.

 Na otwartym morzu lub wzdłuż wybrzeża stosowanie dużych ciężarów do wzmacniania podłoża gruntowego jest często niemożliwe. Z tego powodu różne firmy budowlane opracowały systemy, w których mieszanina wody i żwiru jest wtłaczana do gruntu pod wysokim ciśnieniem. Żwir jest wyciągany ze zbiornika wodnego i za pomocą pompy szlamowej jest wtłaczany w dno morskie i w ten sposób wzmacnia podłoże.

SDVA200 firmy Hüdig został opracowany m.in. właśnie do tego typu zastosowań. Pompa szlamowa i pompa podciśnieniowa, napędzane silnikiem wysokoprężnym, zapewniają ciągłą dostawę medium ściernego. Zbiornik rozdzielający powietrze przed pompą szlamową pozwala na oddzielenie powietrza dostającego się do przewodu ssawnego od medium, dzięki czemu pompa szlamowa transportuje tylko medium płynne. Ten połączony system zapewnia bezpieczne, szybkie zasysanie i wysokie podciśnienie. Wytrzymały wirnik pompy SDVA200 może więc z łatwością pompować żwir, piasek i inne ścierne składniki wody.