Tlocznie ścieków

Gosp. ściekowa
Tłocznie ścieków są urządzeniami przeznaczonymi do transportu ścieków w systemach kanalizacyjnych w sytuacji gdy przepływ grawitacyjny jest niemożliwy. Stosuje się je w przepompowniach ścieków bytowo – gospodarczych i ogólnospławnych. Tłocznie są wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną, dla ustalonych warunków pracy: tłoczone medium, wydajność oraz wysokość podnoszenia. Tłocznia ścieków jest w pełni automatycznym urządzeniem mechanicznym służącym do przetłaczania ścieków w którym najistotniejszym elementem jest komora separacyjna. W komorze następuje oddzielenie części stałych zawartych w ściekach, dzięki czemu przez pompy przepływają ścieki wstępnie podczyszczone. Mechaniczne oddzielenie stałych zanieczyszczeń zabezpiecza wirniki pomp przed zablokowaniem lub uszkodzeniem. Pracę tłoczni ścieków można podzielić na dwie fazy: faza napełniania i faza tłoczenia. Ścieki doprowadzone do tłoczni rurociągiem grawitacyjnym, rozprowadzone są przez kolektor (rozdzielacz) do poszczególnych rurociągów połączonych z komorami separacyjnymi pomp. Następnie ścieki wpływają do komory separacyjnej (niepracującej pompy) wyposażonej w układ klap separacyjnych, w której następuję wstępne oddzielenie części stałych (włóknistych). Odseparowane ścieki przepływają przez układ hydrauliczny pompy do komory retencyjnej. Przepływ zwrotny w układzie doprowadzającym ścieki pracującej pompy zabezpieczony jest kulą pływającą zamontowaną w separatorze. Po osiągnięciu ustawionego poziomu maksymalnego (załączenia pompy) następuje faza tłoczenia.Po napełnieniu zbiornika retencyjnego do ustalonego poziomu czujnik uruchamia pompę. Ścieki z komory retencyjnej zasysane są przez pracującą pompę i tłoczone do kolektora tłocznego przez komorę separacyjną. Przepływające ścieki wypłukują części stałe z komory separacyjnej i odprowadzają do sieci kanalizacji tłocznej. Rurociągi tłoczne poszczególnych pomp wyposażone są w zawory zawrotne kulowe zabezpieczające tłocznię przed przepływem zwrotnym ścieków z zewnętrznej sieci kanalizacji tłocznej.POMPYW tłoczniach należy zastosować pompy do pracy w ustawieniu suchym pionowym . W celu osiągnięcia najwyższej sprawności stosuje się pompy z wirnikami kanałowym.Do takiej aplikacji proponujemy wysokosprawne pompy UNIQA, silnik jest chłodzony przez opatentowany system recyrkulacji wewnętrznej w obiegu zamkniętym wykorzystujący roztwór na bazie glikolu. Płaszcz chłodzący oddzielony jest od komory olejowej dzięki czemu, nawet jeżeli pompowana ciecz dostanie się do komory olejowej w wyniku zniszczenia pierwszego uszczelnienia mechanicznego, ciecz stosowana do chłodzenia silnika nie zostanie zanieczyszczona. Podwójny płaszcz ze stali nierdzewnej zapewnia większą prędkość cieczy chłodzącej w obwodzie. Wysoka sprawność wirnika osiowego, oddzielonego od komory olejowej. Silnik w klasie High-efficiency PREMIUM IE3, wszystkie silniki wyposażone są w czujniki temperatury oraz wilgoci, dodatkowo na życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia pompy w urządzenia kontrolne- czujnik temperatury łożysk. Wszystkie oferowane silniki wyprodukowane w klasie izolacji H, stopień zabezpieczenia IP68, dodatkowo mogą być wykonane w wersji przeciwwybuchowej zgodnie z ATEX Ex II 2 G EEXd.http://zenonavigator.zenit.com/en-US/Home.aspx