Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol

Gosp. ściekowa
Coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych przepompowni ścieków na rzecz tłoczni i pompowni suchych, zastosowanie takiego rozwiązania ma wiele zalet m. in.:
 • ogranicza przestrzeń retencyjną martwą do minimum i tym samym do minimum ogranicza powstawanie odorów,
 • pomieszczenie suche komory zespołów pompowych ułatwia prace konserwacyjne i naprawcze w higienicznych warunkach,
 • umożliwia zastosowanie zespołów pompowych w pomieszczeniu suchym komory, przez co nie mają one kontaktu ze ściekami,
 • nie powoduje zamulania, tworzenia szlamu oraz kożucha w zbiorniku retencyjnym, które wynikają ze zjawisk sedymentacji i flotacji,
 • dobrane pompy zapewniają uzyskanie prędkości samooczyszczania rurociągu tłocznego.
Suche przepompownie ścieków w technologii Ekowodrol wyposażone są w następujące obiekty i elementy:
 • zewnętrzny zbiornik retencyjny wykonany z prefabrykowanych kręgów betonowych, w którym gromadzone są ścieki,
 • zbiornik rozdzielczy (komora ssania pomp) – dopływają do niego ścieki ze zbiornika retencyjnego, następnie zasysane są pompami pracującymi w układzie naprzemiennym, które załączają się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków.
 • sucha komora pompowni wykonana z prefabrykowanych kręgów, w której zabudowuje się zespół pompowy wraz z armaturą, dzięki temu możliwa jest bezpośrednia kontrola prawidłowości pracy przepompowni. Takie rozwiązanie ułatwia prace konserwacyjne i pozwala na przeprowadzanie ich w higienicznych warunkach,
 • zespół pompowy, w skład którego wchodzą pompy pracujące naprzemiennie.
W zależności od rodzaju przepompowywanych ścieków oraz wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia, stosowane są następujące rodzaje pomp: pompy z wirnikami typu vortex lub pompy z wirnikami kanałowymi. Ze względu na to, że pompy nie są zatopione chłodzenie silnika zapewnia płaszcz chłodzący. Firma HOMA oferuje wersje chłodzenia pompowanym medium (modele U) lub hermetycznie zamknięty układ chłodzenia osobnym chłodziwem- glikolem (wersja L). Wszystkie silniki wyposażone są w czujnik termiczny bi-metal w uzwojeniu stojana jako standard (lub czujnik PTC na życzenie). Silniki z płaszczem chłodzącym w standardzie wyposażone są również w czujnik wilgoci w komorze olejowej, dodatkowo na życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia pompy w urządzenia kontrolne- czujnik temperatury łożysk, wilgoci w komorze stojana.

Jakie pompy zastosować?

W celu dodatkowego zabezpieczenia obiektu można go wyposażyć w system monitoringu drgań HOMA VICON.Jest to zintegrowany system diagnostyczny wibracji pomp, dodatkowo zabezpieczający pompy pozwalający wyeliminować ryzyko kosztownych awarii.Urządzenie składa się z:
 • czujnika, kalkulatora i jednostki gromadzącej dane w pamięci HVS, która jest zintegrowana z silnikiem pompy. Dysponuje ona elektroniczną jednostką z mikrokontrolerem i pamięcią, który oblicza i zapisuje różne diagnozowane wartości drgań, a także częstotliwości sygnałów.
 • modułu do diagnozowania HVC z zawiadomieniem tekstowym lub dotykowym ekranem z wykorzystaniem grafiki, do zabudowy w rozdzielni lub własnej szafie metalowej. Alternatywnie dostarczana jest do istniejących systemów sterowania, podstawowa baza składników diagnozowania HVS bez wizualizacji.
HOMA VICON przy pomocy cyfrowego sensora przyspieszania, umieszczonym w agregacie pompy, wychwytuje drgania a następnie wylicza wartości odniesienia, parametry, przebiegi sygnałów, które pozwalają przyporządkować właściwe objawy przyczynom mechanicznym.Poniższy film przedstawia zasadę działania systemu HOMA VICON.