Spalarnia odpadów

Energetyka
Spalarnie odpadów zajmują się termicznym przekształcaniem (w procesie spalania) odpadów (komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych). Często pełni funkcję elektrowni produkując energię elektryczną lub cieplną. Ustawa śmieciowa dała nam nowe możliwości jeżeli chodzi o wykorzystanie tego potencjału energii z odpadów. Obecnie w Polsce planuje się budowę sześciu dużych spalarni odpadów. Inwestycje są na różnym stopniu zaawansowania. Nowe zakłady termicznej utylizacji odpadów w najbliższym czasie mają zostać wybudowane w: Krakowie, Poznaniu, Koninie, Bydgoszczy, Szczecinie i Białymstoku.Projektowana spalarnia w SzczecinieOdpady są transportowane do spalarni celem termicznego przekształcenia odpadów. Zatem głównym celem jest unieszkodliwienie śmieci jakie do niej trafiają ale także energia powstala na wskutek spanai moze zostać wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej.Zanim jednak do tego dojdzie, odpady musza zostać poddane specjalnym procesom przygotowawczym. Niezbędne na tym etapie jest separator metali, szkła i innych niepalnych zanieczyszczeń oraz urządzenia służące do rozdrabniania bądź mieszania.Dalej odpady trafiają do leja odpadowego. Warto podkreslić, że cały odbiór śmieci odbywa się w pomieszczeniu zamknietym z nieznancznie zmniejszonym ciśnieniem – skutecznie uniemożliwia to przedostanie się przykrych zapachów na zewnątrz instalacji. Zassane z nad komory odbioru powietrze pompowane jest do paleniska kotlowego. Podczas spalania odpady sa przemieszczane na ruszcie aż w końcowej fazie wypalone w postaci żużla opadają do kanału wypełnionego wodą i tam są gaszone. Żużel ten jest bardzo często wykorzystaywany jako materiał do budowy dróg. spal2Bardzo często popiół powstały w wyniku spalania spada do dolnego zbiornika gdzie zachodzi proces sedymentacji. Stanowi to problem dla spalarni śmieci jak się tego popiołu pozbyć.Firma Toyo starała się przekonać klienta o użyciu pomp Toyo do w/w aplikacji, jednakże ze względu na duże różnice cenowe pomiędzy pompami konkurencji a Toyo, wybrano pompy innego producenta. Jednakże po 4 miesiącach pracy pompy te zostały całkowicie zniszczone. Po wielu badaniach stwierdzono brak możliwości użycia tych pomp do dalszej eksploatacji i zdecydowano się na wybór pompy Toyo. Na podane parametry hydrauliczne dobrano pompę Toyo typu ET5 charakteryzujące się małymi wymiarami.

Ostatecznie zainstalowano pompę Toyo w zbiorniku i od 17 lat pompa Toyo pracuje bez zarzutu przy jednoczesnym wykonywaniu przeglądów technicznych co pół roku. Proces technologiczny na czas wykonywania przeglądu na miejscu jest wówczas zatrzymywany.