Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W domu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. W każdym domu powstają ścieki, więc trzeba się ich w jakiś sposób pozbyć. Najłatwiej – odprowadzając do sieci kanalizacyjnej. Jednakże nie wszystkie tereny są uzbrojone w sieć kanalizacyjną. Wybór jaki stoi przed mieszkańcami mniejszych miejscowości i terenów o rozproszonej zabudowie to odprowadzanie ścieków do szamb, co wiąże się z koniecznością systematycznego ich opróżniania lub inwestycja w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ze względu na wiele zalet przydomowych oczyszczalni ścieków m.in. niskie koszty eksploatacyjne czy możliwość gospodarczego wykorzystania odcieków takie inwestycje stają się coraz bardziej popularne. Zasadniczo proces oczyszczania ścieków na przydomowych oczyszczalniach ścieków zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy etap – jest to wstępne oczyszczanie mechaniczne polegające na oddzieleniu zanieczyszczeń stałych od lżejszej zawiesiny i wody w procesie sedymentacji ( opadania) następuje to w osadnikach gdzie zachodzi także fermentacja osadów zachodzącą w obecności bakterii beztlenowych i mikroorganizmów. Pierwszy etap powinien trwać co najmniej 72 godziny co powoduje że wielkość osadnika glinowego jest uzależniona od dobowej ilości ścieków.

 

pp1

Wstępnie podczyszczone ścieki kierowane są do drugiego- tlenowego etapu oczyszczania. W tym przypadku decydującą rolę odgrywają mikroorganizmy tlenowe, dzięki którym zachodzą kolejne procesy biochemiczne. Procesy te mogą być dodatkowo intensyfikowane poprzez zastosowanie urządzeń napowietrzających. W zależności od rodzaju zastosowanych technologii- co jest uzależnione z kolei od wymagań i lokalnych możliwości- przydomowe oczyszczalnie ścieków można podzielić:

• z drenażem rozsączającym,

• z filtrem piaskowym,

• z filtrem gruntowo – roślinnym,

• ze złożem biologicznym,

• z komorą osadu czynnego

Jak przedstawiono na schemacie

 

pp2

Przepompownie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

W celu usprawnienia, niejednokrotnie niemożliwego ze względów topograficznych, grawitacyjnego ścieków przepływu stosowane są przepompownie. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków konieczne jest zastosowanie układu ciśnieniowego np. dla głęboko położonego wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, czy przy oczyszczaniu na filtrze piaskowym, gdy zastosowany jest kopiec filtracyjny. Może również okazać się że konieczne będzie przetłoczenie oczyszczonych ścieków do odbiornika w przypadku gdy zastosowano dolny odpływ i wymagane jest podniesienie ciśnienia. Przepompownia jest to szczelny zbiornik, w którym umieszczona jest pompa, wyposażona w wyłącznik pływakowy uruchamiający pompę w momencie osiągnięcia określonego poziomu ścieków w zbiorniku pompowni. Podczas doboru pompy do pompowni należy uwzględnić miejsce jej usytuowania w ciągu technologicznym oczyszczalni:

  • pompa do ścieków podczyszczonych czyli służąca do podniesienia ciśnienia w instalacji, pomiędzy I a II etapem oczyszczania,
  • pompa do ścieków oczyszczonych,
  • do odprowadzenia odcieku do odbiornika np. do studni chłonnej.

W powyższych przypadkach mamy do czynienia ze ściekami niezawierającymi większych części stałych.

 

W zależności od wydajności i wymiarów instalacji stosujemy pompy z typoszeregu:

  • DGBluePRO,
  • DGE,
  • DGO

W przypadku tłoczenia ścieków surowych np. gdy odpływ z budynku jest poniżej osadnika, stosujemy pompy z systemem noży tnących. Zastosowanie noża tnącego ma na celu rozdrobnienie grubych zanieczyszczeń występujących w ściekach.

  • GRBlue,
  • GRBlue PRO.80 KB