Pompy w przemyśle papierniczym – Gospodarka wodami procesowymi i ściekowymi w fabrykach papieru.

 przemyśle papierniczym wody procesowe i ścieki mogą zawierać części stałe jak również bywają agresywne chemicznie. Takie medium wymaga właściwych urządzeń przy ich pompowaniu.

Przy budowie nowych oczyszczalni w przemyśle papierniczym w Ameryce Środkowej ZENIT był odpowiedzialny za dobór i dostawę zatapialnych pomp elektrycznych typoszeregów Grey (DGG, DRG) i Uniqa (ZUG V,ZUG OC). Dobrane zostały również mieszadła ZMD i aeratory zatapialne JetOxy 50.

Dowiedz się więcej o naszych produktach. Zapraszamy do współpracy.

pompy przemysł papierniczy