Pompy Toyo w zakładach kamieniarskich

Przemysł
Obróbka praktycznie każdego rodzaju kamienia, marmuru czy ceramiki wymaga zastosowania urządzeń tnących. Woda zwyczajowo jest wykorzystywana do nawilżania i chłodzenia układu. Pozostała po procesie woda zawiera elementy ścierne. Szlam powinien być usunięty i woda często po odpowiednim oczyszczeniu podlega recyrkulacji. Ze względu na możliwość tłoczenia szlamu z zawartością części stałych wagowo do 30% niezawodne w takich aplikacjach są pompy Toyo z typoszeregu GR. Są one wyposażone w agitator zapobiegający sedymentacji części stałych na dnie studni, mają możliwość pracy w niepełnym zanurzeniu.