O wyjątkowości konstrukcji pomp TOYO świadczyć może ich szerokie zastosowanie w najróżniejszych gałęziach przemysłu, od lekkiego do naprawdę najcięższego kalibru. I to wszystko mimo, iż budowa naszych wysoce odpornych pomp, co do zasady, niewiele różni się od siebie.

Pompy z typoszeregu TOYO DP można spotkać w energetyce. Jednym z zastosowań, w którym pompa pracuje bezawaryjnie od blisko dziesięciu lat jest instalacja odsiarczania w Elektrowni Bełchatów. W skomplikowanym procesie wyłapywania siarki i jej związków ze spalin podawany jest kamień wapienny. Efektem końcowym tego procesu jest gips. Duże pompy procesowe odpowiadają za transport tego produktu do stacji magazynowania. Nie jest trudno znaleźć na rynku duże pompy odporne na wycieranie. Sztuką jest zainstalowanie małej pompy do czyszczenia instalacji odpadowej , która charakteryzowałaby się wytrzymałością na wycieranie porównywalną z jej większymi odpowiednikami. I tu z pompą przychodzi TOYO DP3. Zainstalowana pod linią przesyłową pompa odpowiedzialna jest za odprowadzanie zawiesiny gipsowej w przypadku przecieku bądź awarii instalacji głównej. Pompa zanurzona w zawiesinie gipsowej przez wiele dni może czekać na rozruch. Podkreślamy, że taka sytuacja nie jest korzystna dla żadnej pompy poza pompą TOYO DP3, wyposażoną w agitator! Agitator wstępnie miesza mocno zsedymentowane i zastałe  medium, a następnie pompa taką zhomogenizowaną pulpę odpompowuje, tak by do pracy mogły przystąpić służby serwisowe.

Na zdjęciu instalacja odsiarczania spalin w Bełchatowie.