Pod względem pojawiania się ścieków gospodarstwo rolne jest specyficznym miejscem. Obok ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych mamy też ścieki pochodzenia hodowlanego czy przetwórczego.

Powszechnie wiadomo, że pompy do pompowania ścieków z gospodarstw rolnych muszą sprostać ściekom pełnym części stałych, przez to gęstych. Z kolei obecność ciał włóknistych wymaga od pomp stosowania rozdrabniaczy.

Typowe miejsca stosowania pomp ściekowych w gospodarstwie rolnym, to:

  • obory, stajnie, kurniki, itd., czyli miejsca przebywania zwierząt, gdzie stosuje się pompy ZENIT GRG czy UNIQA ZUG GR, UNIQA CHOPPER,
  • instalacje drenażowe i zbiorniki wód drenażowych, opadowych, pozimowych, gdzie stosuje się pompy ZENIT DRG, ZENIT DGG, UNIQA ZUG V lub OC,
  • zakłady przetwórcze mięsa i produktów rolnych, gdzie stosuje się pompy UNIQA ZUG OC, UNIQA CHOPPER.

Alternatywą dla pomp ściekowych Zenit i Uniqa są pompy ściekowe Grindex. W naszej ofercie znajdują się standardowe pompy drenażowe i szlamowe, sprawdzone w różnych warunkach pracy.

 

Kiedy modernizujesz infrastrukturę w Swoim gospodarstwie rolnym prosimy o kontakt.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Pompy ściekowe ZENIT oraz GRINDEX. Kontakt: 61 63 11 280