Pompownie

Gosp. ściekowa
Przepompownie znajdują zastosowanie w układach transportu ścieków:
  • komunalnych (bytowo gospodarczych, deszczowych, przemysłowych)
  • bytowo-gospodarczych
  • deszczowych
  • przemysłowych
  • odcieków (składowiska odpadów)
Przepompownie zbiornikowe z pompami zatapialnymi – dla ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych, ścieków przemysłowych. Przepompownie są to kompletne, automatyczne urządzenia do ciśnieniowego transportu ścieków, wykorzystywane w sytuacjach, w których nie ma możliwości grawitacyjnego odbioru ścieków, czyli przy długich odcinkach lub braku spadku terenu w kierunku odbiornika ścieków. pompo1Typowe przepompownie składają się z podstawowych elementów:
  • Zbiornik – średnice od 800 do 3000mm/wysokości od 2000/10000mm – najczęściej wykonany z betonu B45, polimerobetonu lub PEHD
  • Wyposażenie zbiornika: (właz montażowy, drabina, podest itd.) – wykonane ze stali kwasoodpornej min 1.4301, system wentylacji grawitacyjnej – wykonany z PVC lub stali kwasoodpornej min 1.4301.
  • Układ tłoczny z armaturą – pion toczny wykonany ze stali kwasoodpornej min 1.4301, armatura (zawory zwrotne, zasuwy odcinające klinowe lub zasuwy nożowe) wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego, ze stali nierdzewnej (dot. zasuw nożowych).
  • Układ sterowania – kompletna szafa sterownicza umożliwiająca automatyczną pracę przepompowni ścieków – zawiera niezbędne układy zasilające, zabezpieczające, sterujące i monitorujące pracę pomp.
  • Pompy zatapialne produkcji UNIQA – z wirnikiem typu vortex, kanałowym lub urządzeniem rozdrabniającym. Pompy montowane są w zbiorniku za pomocą systemu autozłącza dzięki czemu nie ma konieczności wchodzenia do zbiornika w celu montażu lub demontażu pomp. W czasie montażu pompy opuszczane są po prowadnicach rurowych na dno zbiornika gdzie łączą się automatyczne z szybkozłączem. Demontaż pomp odbywa się poprzez wyciąganie pomp po prowadnicach, pompy odłączają się automatycznie od szybkozłącza.
Przepompownie z pompami suchymi – są to obiekty, w których pompy zamontowane są w wyodrębnionej komorze suchej. Ścieki dopływają do pomp rurociągiem z komory mokrej i tłoczone są do sieci zewnętrznej przez system rurociągów tłocznych. W przepompowniach tych stosujemy pompy zatapialne z płaszczem chłodzącym, dzięki czemu silnik jest zawsze odpowiednio chłodzony. Do pracy w pompowni suchej,  oferujemy pompy z silnikami z płaszczem chłodzącym, umożliwiającym wewnętrzną cyrkulację pompowanego medium.Posiadamy również w ofercie wysokosprawne pompy UNIQA których silnik jest chłodzony przez opatentowany system recyrkulacji wewnętrznej w obiegu zamkniętym wykorzystujący roztwór na bazie glikolu. Płaszcz chłodzący oddzielony jest od komory olejowej dzięki czemu, nawet jeżeli pompowana ciecz dostanie się do komory olejowej w wyniku zniszczenia pierwszego uszczelnienia mechanicznego, ciecz stosowana do chłodzenia silnika nie zostanie zanieczyszczona. Podwójny płaszcz ze stali nierdzewnej zapewnia większą prędkość cieczy chłodzącej w obwodzie, wysoka sprawność wirnika osiowego, oddzielonego od komory olejowej. Pompy dostępne również w instalacji poziomej.