Pompowanie szlamu wapiennego

Przemysł
W związku z powstawaniem odpadów wapiennych w wyniku produkcji tlenku propylenu w jednym z zakładów chemicznych, naukowcy odkryli, że odpad ten można nie tylko unieszkodliwiać ale też wykorzystać jako składnik produkcyjny do odsiarczania spalin. Dzięki temu, że zawartość wapnia w tych odpadach przekraczała 45%, to po odpowiedniej obróbce dodany do kotła odpad odsiarczy spaliny, a ponadto jednocześnie zakład pozbędzie się zgromadzonego odpadu ze składowisk. Obok składowisk znajduje się instalacja mokrego odsiarczania spalin, w której wykorzystano odpady wapienne. Dzięki obróbce wstępnej, odpad wprowadzono do odsiarczania spalin, redukując emisję ditlenku siarki, jednocześnie przekształcając odpad w produkt rynkowy np. gips dwuwodny, po procesie odsiarczania spalin.  Zakład ten wynajął pompę Toyo GR10 na okres 6 miesięcy, która pompowała szlam wapienny charakteryzujący się dużą gęstością, lepkością oraz bardzo dużym wskaźnikiem pH. W odpadzie ze składowiska w 70% był to węglan wapnia, pozostałą część stanowił wodorotlenek i tlenek wapnia. Pompa poradziła sobie w tych ciężkich warunkach znakomicie.