Zastosowanie pomp TOYO w procesie wydobycia kruszyw

Szczególnym przypadkiem użycia pomp Toyo jest zastosowanie agregatów z typoszeregu DP do wydobycia kruszyw z pod powierzchni wody. Wszędzie tam, gdzie koparka już „nie sięga”, a tradycyjny refuler jest za duży, idealnym rozwiązaniem problemu stają się pompy DP.
Katalogi do pobrania są dostępne tutaj dla pomp TOYO DP big oraz tutaj dla pomp TOYO DPH.

Pompy mogą tłoczyć materiał o średnicy do 120mm. Ogólna ilość to nawet 60% (wagowo) urobku w pompowanej mieszaninie, co znacząco obniża koszty wydobycia w porównaniu do tradycyjnych dużych refulerów. Urządzenia nasze charakteryzują się „pancerną” budową. Oznacza to, że wszystkie elementy mające kontakt z tłoczonym medium, są kilkukrotnie przewymiarowane, tak aby jak najdłużej mogły pracować w ciężkich warunkach, jakie niewątpliwie mają miejsce w zakładach górniczych typu żwirownie itp..

Unikatowy w swej budowie agitator wielokrotnie pozwalał na prace naszych pomp bez wyposażenia dodatkowego w postaci dysz czy głowic urabiających do wstępnego „wzruszenia” dna.

Pompa z typoszeregu DP jest na tyle uniwersalną i przemyślaną konstrukcją, że może współpracować zarówno z silnikami elektrycznymi jak też hydraulicznymi. Te drugie sprawdzają się zwłaszcza we wszelkiego typu koparkach pływających, bądź, po prostu jako dodatkowe narzędzie zamontowane na maszynie.