Pierścieniowa bariera studni głębinowych

Górnictwo
Pompy głębinowe SAER znajdują zastosowanie w górnictwie w odwadnianiu wyrobisk górniczych w kopalniach odkrywkowych. Skuteczny system odwodnienia gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych. Dodatkowo odwodnienie nie jest obojętne dla środowiska, dlatego prowadzi się szczegółowy monitoring umożliwiający obserwację osiąganych efektów i zmian warunków hydrogeologicznych i hydrochemicznych. Ilość wody, którą w ciągu roku jedna kopalnia może pompować i odprowadzać do  rzek wynosi blisko 270 mln m3, co przy rocznym wydobyciu węgla na poziomie 33 mln ton, daje wskaźnik ponad 8 m3 na 1 tonę węgla.Przy takich wielkościach proces odwodnienia jest niezwykle trudny i skomplikowany. Przy obniżeniu wód gruntowych w przypadku gdy złoże węgla oddzielone jest wysadem a wysad pozostał w równowadze hydrochemicznej z wodami podziemnymi w jego otoczeniu, stosuję się studzienny system odwadniania z wykorzystaniem głębokich studni wielkośrednicowych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje się pierścieniową barierę studni głębinowych, która pełnią rolę ekranu hydraulicznego. Studnie rozmieszczone są co kilkadziesiąt metrów centrycznie wokół wysadu na okręgu o określonej średnicy.Nie tylko w Polce można poszczycić się zastosowaniem pomp głębinowych SAER w górnictwie. W innych krajach produkt SAER jest szeroko rozpoznawalną marką na świecie. Przykłady podaję poniżej:Materiały źródłowe: Górnictwo i Geoinżynieria – Rok 34 – Zeszyt 4 – 2010 – Krzysztof Pierzchała, Paweł Urbański, Dariusz Latoń