Piaskowniki

Górnictwo
Dla kopalni odkrywkowych, gdzie wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego drenażu, ze względu na gromadzenie się wód opadowych i gruntowych w miejscu odkrywki.
Piaskowniki

Piaskowniki

Takie odwodnienie zapewnia kontynuowanie operacji górniczych bez przeszkód. Jednym z rodzajów kopalni odkrywkowej jest piaskownia czyli wydobywanie metodą odkrywkową piasku. Zapiaszczona woda z kopalni odkrywkowej piasku przedostaje się kilkoma rurociągami (1) do zbiornika. W zbiorniku następuje naturalna sedymentacja (2) piasku, iłów, pyłu natomiast czysta woda zostaje odpompowana ze zbiornika poprzez pompy odwadniające w instalacji suchej zainstalowane ponad zbiornikiem zbiorczym (3). Jednak co zrobić z osadzającym się na dnie zbiornika piaskiem ? Rozwiązaniem jest pompa Toyo typoszeregu GR (4) zdjęcia oraz schemat poniżej.
Piaskowanie - schemat

Piaskowanie – schemat

Poprzez niewielkie gabaryty pompy Toyo, wolny przelot maks. 50mm dla typoszeregu GR (nie jest koniecznym zastosowanie pompy o większym wolnym przelocie z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z pompowaniem wody lekko zapiaszczonej, wody z zawartością iłów i pyłów, a większy przelot ma swoje odzwierciedlenie w cenie pompy) oraz maks. głębokość zanurzenia aż do 60 m – pompy te wypompowują szlam ze zbiornika, umożliwiając jednocześnie bezawaryjną pracę pomp ssawno – tłocznych i jednocześnie uniemożliwiając zapychanie się tych pomp odwodnieniowych poprzez osadzające się iły, pyły czy piasek. Dodatkowo należy nadmienić, że zarówno pompy Grindex jak i pompy Toyo posiadają pozytywną opinię dotyczącą oceny pomp zatapialnych na zgodność z wymaganiami przepisów i norm dla zastosowania w zakładach górniczych.