Odwadnianie wyrobisk górniczych

Górnictwo
W kopalniach odkrywkowych ze względu na napływ wód opadowych i gruntowych oraz gromadzenie się tej wody w tym wyrobisku powoduje, że odwodnienie i odpowiedni drenaż stanowi jeden z głównych problemów kopalni odkrywkowych. Ponadto kolejnym problemem jest racjonalizacja postępowania z odprowadzoną wodą, uwzględniając możliwość jej wykorzystania. Pamiętać przy tym trzeba, że woda to dobro chronione posiadające wartość rynkową. Odpowiednie odwodnienie  kopalni odkrywkowych jest konieczne dla zapewnienia możliwości kontynuowania ​​operacji górniczych bez przeszkód. Szara woda w kopalniach odkrywkowych zazwyczaj zawiera substancje ścierne, takie jak glina, piasek a wartość pH może być bardzo niska. Pompy odwadniające firmy Grindex są zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych środowiskach i można je znaleźć w zastosowaniach górniczych na całym świecie.
Odpowiednie odwodnienie mogą zagwarantować pompy odwodnieniowe produkcji Grindex szczególnie pompy typu Maxi, Magnum, Mega charakteryzujące się dużą wydajnością i dużą wysokością podnoszenia pozwalając na wypompowanie wody drenażowej z odkrywki na dalekie odległości.
Ze względu na maksymalny rozmiar części stałych od 10mm do 12mm oraz biorąc pod uwagę fakt, że pompa będzie pompowała zapiaszczoną wodę zaleca się użycie pontonu do pompy, dzięki któremu pompa wypompowuje wodę z jej powierzchni uniemożliwiając jednocześnie wypompowywanie części stałych o rozmiarze większym niż 10mm zalegającym na dnie. Pompy MEGA N mogą pracować połączone równolegle, w takiej aplikacji na jednej z kopalni odkrywkowych w Polsce umożliwiają pompowanie do jednego rurociągu wody przy wydajności 576 m3/h i wysokości podnoszenia 70 m. Tak osiągana duża wysokość podnoszenia pozwala na pompowanie na dalekie odległości natomiast duża wydajność pozwala na szybkie wypompowanie aby móc kontynuować prace górnicze bez przeszkód. Należy nadmienić, że pompy Grindex posiadają pozytywną opinię dotyczącą oceny pomp zatapialnych na zgodność z wymaganiami przepisów i norm dla zastosowania w zakładach górniczych.   Jak można zobaczyć na poniższych zdjęciach pompy Grindex są montowane w różnych miejscach i w różny sposób.