Odwadnianie wykopów

Budownictwo

Odwadnianie wykopów przy pracach budowlanych.

Podstawowy podział metod wyróżnia odwadnianie wykopów przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu oraz odwadnianie wykopów przy pomocy instalacji igłofiltrowej. Przy wszelakich wykonywanych pracach budowlanych, zachodzi konieczność odwadniania rozkopów ze względu na nagromadzenie się wód opadowych lub wód gruntowych w tych wykopach, które uniemożliwiają wykonywanie dalszych prac budowlanych. Do bezpośredniego odwadniania wykopu stosuje się odwodnieniowe i osadowe pompy Grindex z całego zakresu oferty pomp odwodnieniowych i pomp szlamowych, gdzie dobór poszczególnego typu pompy uzależniony jest od żądanej wydajności, typu instalacji, żądanej wysokości ponoszenia i inne czynniki mające w wpływ na dobór pompy. Rodzaj pompowanego medium dzieli pompy na dwie kategorie: pompy odwodnieniowe – pompy do pompowania wody lekko zanieczyszczonej oraz pompy szlamowe – do pompowania lekkich szlamów zawierających części stałe.

Cecha charakterystyczną pomp odwodnieniowych i pomp szlamowych Grindex jest ich lekka, zwarta obudowa, falista obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne (nie posiada tego żadna konkurencja!), zawory odpowietrzające umożliwiające pracę pomp na sucho a przede wszystkim bezobsługowa praca pomp, gdzie pracę tę umożliwia elektroniczne zabezpieczenie silnika SMART.

Elektronieczne zabezpieczenie silnika SMART zapewnia:

  • Phaseguard – zapobiega uszkodzeniu pompy poprzez rozłączenie silnika w przypadku zaniku którejkolwiek z faz,
  • Rotasense™ – zapewnia prawidłowy kierunek obrotów, zapobiega przeciążeniu, nadmiernemu zużyciu i zredukowanej wydajności pompy,
  • Temeprature guard – termokontakty każdego z uzwojeń automatycznie rozłączają pompę w przypadku przegrzania (osiągnięcia temperatury krytycznej) oraz zabezpieczają przed ponownym automatycznym rozruchem po wyłączeniu pompy przez czujniki termiczne.

Zabezpieczenie silnika zapewnia ponowny automatyczny restart – nie musi ponownego załączenia dokonać sam Użytkownik. 
Jednocześnie zabezpieczenie to minimalizuje koszty obsługi i eksploatacji ze względu na fakt, iż przy rozruchu pompy nie ma potrzeby sprawdzania kierunku obrotów (szarpnięcie pompy w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara) przez osobę zewnętrzną.

Ponadto istnieje możliwość dostarczenia pompy o różnej średnicy króćca wylotowego, a także rodzaju króćca. Dostępne są króćce wylotowe umożliwiające połączenie węża za pomocą standardowych opasek stalowych lub na gwint, który umożliwia wkręcenie szybkozłącza strażackiego Storz. Elastyczne rozwiązania oferowane przez producenta pomp Grindex stanowi idealne rozwiązanie dla firm budowlanych jak i indywidualnych użytkowników.Ponadto istnieje możliwość dostarczenia pompy o różnej średnicy króćca wylotowego, a także rodzaju króćca. Dostępne są króćce wylotowe umożliwiające połączenie węża za pomocą standardowych opasek stalowych lub na gwint, który umożliwia wkręcenie szybkozłącza strażackiego Storz. Elastyczne rozwiązania oferowane przez producenta pomp Grindex stanowi idealne rozwiązanie dla firm budowlanych jak i indywidualnych użytkowników.

 

„Producent Grindex posiada niezwykłe pompy. Mogą zostać pozostawione są na długi okres czasu, często pracując „na sucho” a najlepsze jest, że mogą pracować bezobsługowo” – mówi Tomasz Fridell z firmy Skanska. „pompy Grindex nie tylko pompowały wodę ale także piasek, muł, a nawet zdarzyło się, że pompowały małe kamienie!” kontynuuje pracownik Skanska. Na pierwszym etapie projektu inwestycji użyto 4 sztuk pomp Minex 3 –fazowych celem odwodnienia ternu.Jednym z przykładów jest inwestycja w Sztokholmie, a dokładniej rozbiórka istniejącego biurowca i budowa nowego ekologicznego biurowca. Pompy odwodnieniowe Grindex miały za zadanie odwodnić 15.000 m2 placu budowy w dzielnicy Kungsholmen – dzielnicy administracyjnej Sztokholmu położonej w jego centralnej części. W 2010 roku podjęto decyzję o rozbiórce starego biurowca, powstałego w latach osiemdziesiątych, który raczej szpecił swoim wyglądem, charakteryzował się małymi pomieszczeniami i słabym oświetleniem. Wzniesienie nowego biurowca opierało się na zrównoważonym budownictwie (budownictwie ekologicznym)czyli wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiającym się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne i eksploatację budynku. Takiego zadania podjęła się firma Skanska, która zwróciła się o pomoc do firmy Grindex prosząc o wsparcie w przypadku odwodnienia placu budowy. Projekt składał się z trzech etapów: rozbiórka, piaskowanie/poziomowanie oraz budowa. Założono, że wszelkie prace potrwają ponad 2 lata. Przez 2 lata przy działaniu wód gruntowych w nowo wykonanych wykopach jak i niesprzyjających warunkach atmosferycznych – wody opadowe, plac budowy o powierzchni 15.000 m2 musiał być stale odwadniany . Zadanie było jeszcze trudniejsze, ze względu na fakt, że część terenu była położona na wzgórzu. Nie jest zaskoczeniem jakie pompy wybrał Generalny Wykonawca – firma Skanska, aby mogły pracować w trudnych warunkach i przy długim okresie czasu. Oczywiście pompy odwodnieniowe firmy Grindex.

 

Drugi etap inwestycji czyli piaskowanie/poziomowanie rozpoczęto poprzez użycie pomp Master H , Minex 1 fazowej – 1 szt., Minex trzyfazowej – 2 szt.

 

W trzecim etapie inwestycji wyżej wymienione pompy Grindex, również były używane. Na każdym etapie pracy pompy musiały wypompować wodę do zbiornika ściekowego usytuowanego 8 m nad ziemią.