HUDIG – Urządzenia pompowe do odwadniania w budownictwie tunelowym

Odwadnianie w budownictwie – przy agregatach HUDIG czas pracy do 12 tysięcy godzin bez konieczności stosowania części zamiennych nie jest rzadkością. To 500 dni pracy non-stop, a oczywiście dłużej przy pracy z przerwami!

Tutaj agregaty HUDIG są bezkonkurencyjne w porównaniu z tradycyjnym odwadnianiem za pomocą pomp zatapialnych! Koszty napraw są zredukowane do absolutnego minimum.

Dodatkowo dzisiejsze tunelowanie jest inne od tego, jakie było 20 lat temu. Obecnie to: zwiększenie wydajności prac odwodnieniowych, ograniczenia w liczebności załogi, automatyzacja procesów odwodnienia, przepisy BHP i wysokie standardy pracy. Wiedzą to profesjonalne firmy budowlane z Europy Zachodniej. Urządzenia próżniowe HUEDIG są stosowane na wielu budowach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Zapytaj się nas o agregaty HUDIG.