Kawernowy magazyn gazu

Górnictwo

Ujęcie wody surowej i pompownia wód deszczowych dla Podziemnego Magazynu Gazu

Wiosną 2009 roku ruszyła budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu w województwie Pomorskim. Należy podkreślić, iż ze względu na swoją lokalizację, Podziemny Magazyn Gazu przyczynia się do poprawy zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców na terenie województwa pomorskiego oraz pozwala na przyłączenie nowych odbiorców i zrównoważenie sezonowych wahań zużycia gazu ziemnego. Tym samym obiekt ten staje się jednym z bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz całego kraju.pmg1 W ramach budowy zaprojektowano ujęcie wody surowej. W skład ujęcia wchodzą następujące elementy:
  • 5 otworów wlotowych Dn200 osłoniętych siatką,
  • komora zasuw wyposażona w przepustnice oraz filtry siatkowe,
  • komora czerpna wyposażona w pompy zatapialne HOMA,
  • komora pomiarowa.
Woda z kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni spływa grawitacyjnie pięcioma przewodami DN200 poprzez komorę zasuw do komory czerpnej. Z komory czerpnej tłoczona jest przez pompy zatapialne Homa MX2339-P102/C do otwartego, nadziemnego zbiornika magazynowego o pojemności 2000 m3. W 2010 roku zainstalowano 3 szt. pomp Homa MX2339-P102/C, w tym jedna z pomp jest pompą rezerwową. Pompy charakteryzują się wysoką sprawnością, wolnym przelotem 100mm oraz mocą znamionową 19,6 kW. Specjalnie dla Zamawiającego zmieniono średnicę wirnika w celu jeszcze większego dopasowania się do zakładanych punktów pracy czyli 150 m3/h oraz 25 m dla każdej z pomp. Sterowanie pracą pomp odbywa się poprzez czujniki poziomu wody w zbiorniku magazynowanym wody surowej. Ponadto firma Tiga Pumps Sp. z o.o. dostarczyła i wykonała montaż armatury to jest: orurowanie dla 3 pomp DN200, zawory zwrotne kulowe DN200, kolektor zbiorczy z wyjściem DN250, śruby i uszczelki EPDM, prowadnice dla pomp MX2339(194)–P102/C, drabiny ze stali kwasoodpornej.pmg2 Ponadto w ramach budowy firma Tiga Pumps Sp. z o.o. wykonała dostawę i montaż pompowni deszczowej 2 pompowej o wymiarach 2000 x 4720mm. Pompownia posiada pompy Homa MX3462-T66/C z silnikiem 6 polowym (niskie obroty silnika), o wolnym przelocie 100mm, max wydajności 240 m3/h oraz mocy znamionowej tylko 4,9 kW. Dla zainstalowanych w/w pomp Homa zarówno tych zainstalowanych w ujęciu wody surowej jak i pompowni deszczowej wykonywany jest przegląd co 6 miesięcy. Okres wykonywania przeglądów jest rygorystycznie przestrzegany przez obie strony. W skład przeglądów wchodzi m.in. wymiana oleju, pomiary stanu izolacji przewodów zasilających i sterujących oraz stojana potwierdzone protokołem pomiarowym, sprawdzenie i ocena zastosowanych wewnątrz urządzenia czujników i zabezpieczeń, sprawdzenie i ocena stanu uszczelnień, łożysk, wału, wirnika i komory olejowej ora pozostałych elementów hydraulicznych. Zadowolenie Użytkownika z usług serwisowych wyraża się w chęci podpisania wieloletniej umowy na wykonywanie przeglądów. Dzięki takim realizacjom firma Tiga Pumps staje się kluczowym dostawcą pomp dla największych strategicznych obiektów przemysłowych na terenie naszego kraju.