Agregaty Huedig EVA pompują wodę rzeczną

W porcie w Hamburgu znaczne ilości wody w krótkim czasie muszą być pompowane z rzeki Elby do wyrównywania balastu pontonów pływających. Co gorsza, woda rzeczna (portowa) ma charakter surowy, niesie ciała włókniste, portowe ścieki czy piasek. Do takich celów stosować należy wydajny agregat odporny na trudne warunki pracy.

Rozwiązaniem jest agregat Hudig EVA pozwalający pompować brudną wodę. Agregaty typoszeregu “EVA” dają radę!

EVA to: Electric Vacuum Aggregate (Elektryczny Agregat Próżniowy). Pompa główna wyposażona jest w wirnik odśrodkowo – śrubowy odporny na zapychanie i blokowanie! Może bez problemu pompować części stałe o średnicy nawet 100 mm!