Pompy Toyo stosowane w zakładach metalurgicznych w Europie

W hutach, w większości przypadków, należy rozwiązać kilka problemów związanych z pompowaniem wody technologicznej. Do tego typu aplikacji potrzeba pomp o największej odporności, przede wszystkim na ścieranie zgorzelinami (zendrą) oraz na wysoką temperaturę medium.

Do usuwania zendry powstałej w procesie walcowania stali używa się znacznej ilości wody, która wykorzystywana jest również do schładzania gorącej stali w trakcie procesu technologicznego. Do osadników trafia woda poprocesowa o podwyższonej temperaturze z dużą zawartością zendry oraz części stałych. Po procesie sedymentacji zendra oraz części stałe w postaci ciężkiego szlamu są wypompowywane z dna zbiornika. W tej ciężkiej „robocie” pompy Toyo są po prostu bezkonkurencyjne.

Na poniższym przykładowym zdjęciu aplikacji z Norwegii widać dwie pompy typu ET 10 pompujące osiadły (choć uwodniony) osad z dna zbiornika.

Katalog Toyo ET

Bardzo podobnie pracuje pompa Toyo typu DP50B-6 w jednej z największych polskich hut, która montowana była w 2008 roku. Obecnie, po kolejnych latach bezawaryjnego działania w tak trudnych warunkach pracy (!) po raz drugi została poddana kompleksowej konserwacji ( pierwszy w 2012r.),. Wydaje nam się, że sam fakt bezawaryjnej pracy pompy Toyo DP50B-6 „na zendrze” przez 10 lat, jest najlepszym dowodem najwyższej jakości materiałów i zastosowanych rozwiązań technicznych. Przypominamy również, że pompy Toyo są nie tylko odporne na ścieranie oraz wysokie temperatury. Unikatowe rozwiązanie agitatora, zapewnia homogenizację medium jeszcze przed zassaniem przez pompę.

Podsumowując, zastosowane pompy Toyo typu ET czy DP, to wieloletnia bezawaryjna praca  w najtrudniejszych warunkach, przynosząca Klientowi gotowe i niezawodne rozwiązanie techniczne przy znacznym obniżeniu kosztów utrzymania całej instalacji.

Katalog Toyo DP i DP BIG