Myjnie Peakwash

Myjnie Peakwash. Instalacje myjni do mycia kół i podwozi znajdują zastosowanie m. in. na budowach, w kopalniach, kamieniołomach, zakładach gospodarowania odpadami. Szczególnie przydatne do mycia układu jezdnego oraz dezynfekcji kół, podwozi i dolnej części burt pojazdów.

Myjnia kół i podwozi, jako urządzenie z reguły składa się z następujących elementów:

  • platformy przejazdowej
  • systemu dysz zamontowanych na spodzie i ścianach platformy
  • zbiornika szlamowego zbierającego zanieczyszczenia
  • układu pompowego zasilania dysz wodą oczyszczoną
  • układu pompowego lub przenośnikowy usuwania szlamu po sedymentacji w zbiorniku
  • sterowania

Tego typu urządzenia myją wykorzystując dużą ilość wody pod ciśnieniem w obiegu zamkniętym. Cykl mycia odbywa się automatycznie i jest uruchamiany czujnikiem optycznym. Zanieczyszczenia i osad z błota ściekają z ogumienia do zbiornika osadczego, skąd błoto jest usuwane automatycznie za pomocą przenośnika. Woda cyrkuluje w instalacji do ponownego wykorzystania a poziom w zbiorniku jest automatycznie uzupełniany przez zawór pływakowy.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6