Pompy szlamowe do pogłębiania i wydobywania

Pompy szlamowe do pogłębiania i wydobywania – są to pompy szlamowe służące do wydobywania urobku spod lustra wody. Pompy szlamowe do takich aplikacji wyposażone są zawsze w agitator wzbudzający materiał który chcemy wydobyć. W przypadku trudniejszego medium pompy tego typu mogą zostać wyposażone w Jet-ring (pierścień z dyszami zamontowany na korpusie zasilany osobna pompą-rozbijający urobek pod ciśnieniem pompowanej wody); bądź w wolnoobrotowe głowice urabiające. Pompy szlamowe tego typu występują z dwoma typami zasilania tj. zasilanie elektryczne oraz zasilanie hydrauliczne.

Polecane przez nas pompy szlamowe do pogłębiania i wydobywania to:

  1. zasilanie elektryczne – TOYO z typoszeregu:  DP BIGDP SMALLDPFS
  2. zasilanie hydrauliczne – TOYO z typoszeregu: DPH.

Wyświetlanie jednego wyniku