Zenit DGE

Używana do pompowania wody brudnej lekko zabrudzonych ścieków zawierających niewielkie ciała stałe. Do użytku domowego i aplikacji mieszkalnych.

 

Opis

Pompy typoszeregu DG (DRAGA) zatapialne z cofniętym wirnikiem Vortex przeznaczone do pompowania ścieków, szlamów i osadów. Konstrukcja wirnika pozwala pompować ciecz z zawartością dużych ciał stałych, jest także bardziej odporny na zawartość powietrza w cieczy niż pompy z wirnikami kanałowymi. Zastosowanie: przemysł, rolnictwo, do pompowania osadów biologicznych, gnojowicy oraz cieczy zawierających ciała stałe.