Zenit DG-Steel

Zatapialne pompy ze stali nierdzewnej. Dla czystej lub lekko zanieczyszczonej wody, zawierającej cząstki stałe do 40 mm wielkości ziarna. Dla instalacji wodnych, gospodarstw hodowlanych, myjni samochodowych.

 

Opis

Pompy typoszeregu DG (DRAGA) zatapialne z cofniętym wirnikiem Vortex przeznaczone do pompowania ścieków, szlamów i osadów. Konstrukcja wirnika pozwala pompować ciecz z zawartością dużych ciał stałych, jest także bardziej odporny na zawartość powietrza w cieczy niż pompy z wirnikami kanałowymi. Zastosowanie: przemysł, rolnictwo, do pompowania osadów biologicznych, gnojowicy oraz cieczy zawierających ciała stałe. Pompy Zenit DG-Steel