Opis

Do tłoczenia gęstych szlamów o ciężarze właściwym do 1.25 kg/dm3 zawierających materiały ścierne, moc silnika do 15 kW. Maksymalna głębokość zanurzenia  do 30m. Osiowy przepływ cieczy z częściowym chłodzeniem silnika (możliwe częściowe zanurzenie)

Pobierz opis produktu ET