Opis

Do tłoczenia gęstych szlamów o ciężarze właściwym do 1,35 kg/dm3 zawierających materiały ścierne, moc silnika do 7.5 kW

Pompy DP 3 -10 mogą tłoczyć szlam o zawartości części stałych do 45 % wagowo, części stałe o rozmiarach do 25 mm oraz w temperaturach medium do 60 C o poziomie pH miedzy 4 a 9,5. Dostępne są wersje specjalne do obsługi cieczy o temperaturze do 80 C. Maksymalna robocza głębokość zanurzenia to 30 metrów.

Pobierz opis produktu DP3-10CV