Systemy pompowe do ścieków

Kategoria:

Opis

Oferujemy dobór, dostawę, montaż układów pompowych dla gospodarki wodno-ściekowej.

Systemy pompowe tego typu znajdują zastosowanie w układach transportu ścieków:

  • komunalnych (bytowo gospodarczych, deszczowych, przemysłowych)
  • bytowo-gospodarczych
  • deszczowych
  • przemysłowych
  • odcieków (składowiska odpadów)

Wykonujemy również przepompownie według indywidualnych wymagań inwestora:

  • w zbiornikach istniejących (modernizacje),
  • w zbiornikach owalnych lub dla średnic zbiorników  D> 3000mm,
  • obiekty wielokomorowe (przepompownie z komorami zasuw, komorami pomiarowymi, komorami krat koszowych),
  • układy wielopompowe

Sprawdź nasze zastosowania: