Myjnia do kół i podwozi PEAKWASH ROLLERS

Opis

Myjnia do kół i podwozi – PEAKWASH ROLLERS to rolkowe systemy myjek do usuwania grubych zanieczyszczeń i osadów błota z ogumienia pojazdów przeznaczonymi do krótko – i długotrwałego działania. Myjka z dwiema rolkami myje osobno ogumienie każdej z osi i umożliwia maksymalną przepustowość do 15 pojazdów na godzinę. Myjka czterorolkowa myje jednocześnie ogumienie 2 osi i umożliwia maksymalną przepustowość do 30 pojazdów na godzinę. Myjki rolkowe najczęściej znajdują zastosowanie na budowach, wysypiskach śmieci i w kamieniołomach. Myjki zawierają automatycznie napędzane rolki i zbiornik osadczy ze zintegrowanym przenośnikiem do automatycznego usuwania szlamu. Łatwa i szybka instalacja tych myjek pozwala polecić je, jako szczególnie przydatne do krótkoterminowych aplikacji.


Pobierz opis produktu PEAKWASH klasa “ROLLERS”