Myjnia do kół i podwozi PEAKWASH MOBILE EASY

Opis

Systemy urządzeń do mycia PEAKWASH EASY (zagłębiony) i MOBILE-L (naziemny) są tanimi myjkami do usuwania drobnych zanieczyszczeń osadów błota z ogumienia pojazdów. Myjki umożliwiają 1 obrót kół w trakcie cyklu mycia i mają maksymalną zdolność przepustową do 20 pojazdów na godzinę. Zanieczyszczenia są zmywane na całej długości ramy do mycia przy powolnym przejeździe pojazdu przez urządzenie do mycia. Cykl mycia odbywa się automatycznie, jest uruchamiany czujnikiem optycznym a jego długość jest regulowana za pomocą wyłącznikaczasowego. Te myjki są stosowane w szczególności przy wyjazdach z budów, kamieniołomów, hut i składowisk. PEAKWASH MOBILE-L zawiera ramę do mycia ze zintegrowanym zbiornikiem osadczym, rampę najazdową i wyjazdową oraz ściany boczne. PEAKWASH EASY zawiera ramę do mycia ze zbiornikiem osadczym i zintegrowanym przenośnikiem do automatycznego usuwania szlamu. Myjnia do kół i podwozi


Pobierz opis produktu PEAKWASH klasa “MOBILE/EASY”