Myjnia do kół i podwozi PEAKWASH MB

Opis

Myjnia do kół i podwozi PEAKWASH MB są to mobilne, w całości naziemne urządzenia do usuwania zanieczyszczeń od drobnych aż po grube i osadów błota z ogumienia pojazdów. Myjki umożliwiają od 1 – 3 obrotów kół w trakcie cyklu mycia (w zależności od modelu) i mają maksymalną zdolność przepustową do 60 pojazdów na godzinę. Zanieczyszczenia są zmywane na całej długości ramy do mycia przy powolnym przejeździe pojazdu przez urządzenie do mycia. Cykl mycia odbywa się automatycznie, jest uruchamiany czujnikiem optycznym a jego długość jest regulowana za pomocą wyłącznika czasowego. Myjki PEAKWASH – MB są stosowane w szczególności przy wyjazdach z budów, kamieniołomów, hut i składowisk. Myjki zawierają ramę do mycia ze zintegrowanym przenośnikiem śrubowym do odprowadzania brudnej wody, szlamu i błota do zbiornika osadczego, rampę wjazdową i wyjazdową, ściany boczne i zbiornik osadczy.


Pobierz opis produktu PEAKWASH klasa “MB”