Realizujemy tegoroczne dostawy produkowanych przez naszą firmę urządzeń.

Na zdjęciu prezentowany jest przykładowy układ chłodniczy o mocy chłodniczej 50 kW. Taki układ służy do schładzania powietrza w wyrobiskach górniczych w strefach niezagrożonych wybuchem gazów i pyłów węglowych.

Jesteśmy dumni z produkowanych przez naszą firmę urządzeń, systemów technologicznych i instalacji przemysłowych. Zapraszamy do współpracy!