Powody dla których warto pomyśleć o zainstalowaniu myjni na budowę

 

Drogi kierowniku projektu, kierowniku budowy, poniżej zestawiamy główne powody, dla których warto zastosować na Twojej budowie myjnię do kół i podwozi.

  • Jeśli samochody ciężarowe brudzą drogi wokół budowy, a wykonawca na czas budowy korzysta z pozwolenia na użytkowanie sprzętu ciężkiego na drogach publicznych, organ administracyjny może takie pozwolenie cofnąć. Konsekwencją jest utrudnienie czy sparaliżowanie prac budowlanych.
  • Miesięczny czynsz wynajmu jest niższy niż każdy (!) z poniższych podpunktów z osobna:
    • Praca pracownika stojącego przy wyjeździe z budowy z myjką ręczną i kompletnie nieskutecznym ręcznym sprzętem do zamiatania drogi.
    • Wynajem pojazdów mechanicznych do czyszczenia drogi, często z obsługą.
    • Mandaty karne za zabrudzenie drogi lub odszkodowanie za kolizję czy wypadek drogowy.

 

TO SIĘ PO PROSTU TOBIE KALKULUJE!

 Pamiętajmy, że zanieczyszczenie drogi publicznej może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 91 Kodeksu wykroczeń. Za co grozi kierowcy kara grzywny nawet do 1500 zł oraz obligatoryjnie obowiązek uprzątnięcia drogi.

 Należy też pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną i cywilno-prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej, na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota wywiezionego przez ciężarówki z budowy. Wszczęcie postępowania może nastąpić „z urzędu”  np. na wniosek właściciela drogi lub na podstawie zgłoszenia poszkodowanego lub sąsiadów niezadowolonych z przebiegu prac w ich okolicy.

 

ZACHĘCAMY DO DBANIA O NASZE DROGI ORAZ ŚRODOWISKO!

 

PRACUJMY BEZPIECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE!

 

LICZMY PIENIĄDZE, WYNAJEM MYJNI DO KÓŁ I PODWOZI NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!

myjnia na plac budowy