Wartość k jest stosowana w odwadnianiu do określenia przepuszczalności gleby dla cieczy (wody gruntowej). Aby infiltracja powietrza nie zagroziła systemowi podciśnieniowemu, gdy poziom wód gruntowych zostanie obniżony lub gdy wykop zostanie skutecznie opróżniony, konieczne jest zapewnienie właściwego podłączenia igłofiltra – na odpowiedniej głębokości ściśle uzależnionej od wartości k. Jeżeli igłofiltr zostanie umieszczony za płytko w stosunku do wartości k, wykop może zostać zalany.

 

Jeżeli wartość k nie została określona to do pomyślnego obniżenia poziomu wód gruntowych przeprowadzanych w lokalnym środowisku stosuje się następujące zasady:

  1. Odległości między igłofiltrami: 1 – 2 m,
  2. Odległość od dna do górnej krawędzi igłofiltra: 0,5 – 1 m,
  3. Na końcu przewodu ssącego wartość podciśnienia musi być o 1 – 2 m wyższa niż geodezyjna wysokość ssania od końcówki igłofiltra do poziomu instalacji pompy próżniowej.

Regulacja podciśnienia:

Średnie ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie atmosferyczne) na poziomie morza wynosi około 1 bara, co odpowiada ciśnieniu wody 10 m. W zależności od typu pompy próżniowej, urządzenia Hüdig mogą wytwarzać próżnię -0,92 bar (próżniowe pompy powietrzne) i do -0,99 bar (próżniowe pompy olejowe). Nie każdy projekt budowlany wymaga tak wysokiej próżni. Dlatego podciśnienie w systemach próżniowych firmy Hüdig można w łatwy sposób regulować i dostosowywać do odpowiedniej głębokości projektu budowlanego. W ten sposób można oszczędzać energię i pieniądze w dłuższej perspektywie czasowej.

Pumpexpert ma w swojej ofercie igłofiltry, instalacje igłofiltrowe.

– Igłofiltry Hudig i ich zastosowania

– Przykłady realizacji

– Agregaty odwodnieniowe

– Agregaty ściekowe