Szanowny Budowlańcu, Szefie Kopalni Odkrywkowej! Skończ z pozornymi oszczędnościami. Dlaczego opłaca się kupić lub wynająć myjnię do kół i podwozi.

 

Czy zastanawialiście się Państwo, dlaczego jadąc przez przemysłowe tereny zachodniej Europy, nawet w pobliżu kopalni, placów budów, Wasz samochód nie jest ciągle brudny? Prawo w tych krajach, wymaga aby pojazdy robocze opuszczające zanieczyszczony teren były oczyszczane z błota, piasku, gliny – dzięki temu drogi, a także kanalizacja deszczowa- są o wiele bardziej czyste. W Polsce problem czystości dróg w pobliżu takich obiektów w większości przypadków jest bardzo duży. Nasze prawo staje się jednak coraz bardziej restrykcyjne w sprawie zainstalowania systemu oczyszczania pojazdów – tzw. „myjek”. Należy pamiętać o zbiorowych akcjach mieszkańców, mandatach albo kolizjach spowodowanych śliską nawierzchnią drogi! Poza tym coraz częściej wyposażenie budowy w myjnię jest ujęte w specyfikacji przetargowej.

Proponujemy zakup lub wynajem takiej myjki w naszej firmie.

Miesięczny czynsz wynajmu jest niższy niż każdy z poniższych podpunktów z osobna:

  • Praca pracownika stojącego przy wyjeździe z budowy z myjką ręczną i kompletnie nieskutecznym ręcznym sprzętem do zamiatania drogi.
  • Wynajem pojazdów mechanicznych do czyszczenia drogi, często z obsługą.
  • Mandaty karne za zabrudzenie drogi lub odszkodowanie za kolizję czy wypadek drogowy.

Pamiętajmy, że zanieczyszczenie drogi publicznej może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 91 Kodeksu wykroczeń. Za co grozi kara grzywny nawet do 1500 zł oraz obligatoryjnie obowiązek uprzątnięcia drogi. Z pierwszym razem i przy mniejszym zabrudzeniu sprawa może zakończyć się mandatem karnym do 200 złotych, który grozi za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej na podstawie art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na pierwszym jednak miejscu należy też pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną i cywilno-prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej, na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota wywiezionego przez ciężarówki z budowy. Wszczęcie postępowania może nastąpić „z urzędu”  np. na wniosek właściciela drogi lub na podstawie zgłoszenia poszkodowanego lub sąsiadów niezadowolonych z przebiegu prac w ich okolicy.

Aby tego uniknąć wynajmij naszą myjnię, za którą zapłacisz mniej niż jednego pracownika z miotłą ?.