Renowacja studni kanalizacji ogólnospławnej

Przykładowa aplikacja pomp Huedig w Niemczech w miejscowości Burgdorf k/Hanoweru, pomocniczo przy remoncie studni kanalizacji ogólnospławnej.

Celem było zastąpienie istniejącej studni o głębokości ok. 4 m, do której obecnie napływają ścieki z różnych kierunków, nową studnią żelbetową. Wykop, o głębokości 4,5 m, który został wykonany i obudowany ściankami szczelnymi, ma wymiary ok. 10 x 8 m.

Specyfikacja zadania: poziom wody gruntowej w wykopie musi zostać obniżony o kolejne 1,5 m. W tym celu w podłożu zabito 24 igły w gruboziarnistym piasku.

Do pompowania wykorzystano dwa agregaty próżniowe z silnikiem wysokoprężnym typu HC 522 z floty wynajmu HÜDIG. Przepompowywano co godzinę 50 m³ wód gruntowych dwiema rurami tłocznymi (każda
o długości około 50 m) na osadnik, w celu zmniejszenia nadmiaru piasku, a następnie do pobliskiego kanału.

 

Trzeci agregat próżniowy z silnikiem wysokoprężnym HC 522 z floty HÜDIG znajdował się na dalszym placu budowy, w celu przygotowania się do drugiego etapu budowy.

W sumie HC 522 pracowały nieprzerwanie przez cztery tygodnie bez żadnych reklamacji. Ponieważ pompy próżniowe mają okres konserwacji co 3000 godzin pracy (dopiero wtedy konieczna jest tylko kontrola wzrokowa części zużywających się), a wymiana oleju silnikowego musi zostać przeprowadzona dopiero po 1000 godzin pracy, pompowanie na placu budowy przy użyciu HC 522 było prowadzone praktycznie bezobsługowo. Podkreślamy, że dzięki opcjonalnemu wyposażeniu, HC 522/07 „Longrun” o pojemności zbiornika 511 litrów, możliwa jest bezobsługowa praca ciągła przez okres 12 dni.

Agregat zapewnił ciągłe pompowanie mieszaniny wody i powietrza. Używając separatora powietrza, wszelkie obecne powietrze było oddzielane od wody, dzięki czemu pompa wody pompowała tylko wodę. Tak skonstruowany system zapewniał szybkie i niezawodne ssanie, a także silną próżnię.