Firma HÜDIG została założona w roku 1902 w Berlinie/Niemcy. Początkowo firma zajmowała się głównie produkcją akcesoriów do tokarek i frezarek (patrz zdjęcie poniżej).

 

Już w 1923 roku przedsiębiorstwo stanęło przed zadaniem zaprojektowania mechanicznych
i automatycznych elementów do nawadniania rolnictwa. Uprzemysłowienie i szybki wzrost liczby ludności w Berlinie sprawiły, że konieczne stało się zastanowienie się nad alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie odprowadzania ścieków, a opryskiwanie pól w okolicy było jednym z nich.
W związku z tym wyprodukowano i z powodzeniem sprzedano dużą ilość automatycznych zraszaczy. W ciągu następnego roku opracowano dalsze koncepcje nawadniania rolniczego.

System nawadniający z 1927 roku był wynikiem prac rozwojowych i inżynieryjnych i był pierwszą prawdziwą innowacją, która uczyniła firmę HÜDIG sławną w Niemczech.

W tych latach przedsiębiorstwo HÜDIG uznało, że konieczne jest rozszerzenie asortymentu produktów z zakresu nawadniania rolniczego i technologii wodociągowej na kompletne systemy nawadniania obejmujące wszystkie elementy, takie jak pompy i rury. HÜDIG w odróżnieniu od konkurencji był w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie gotowe do użycia.

Po wojnie zakłady produkcyjne zostały przeniesione do Quakenbrück z powodów biznesowych. Oprócz produkcji urządzeń nawadniających firma produkowała urządzenia do tankowania paliwa na zlecenie armii belgijskiej i francuskiej.

W związku z rozwojem rolnictwa w Niemczech w latach 50. ubiegłego wieku główny obszar zbytu został przeniesiony do “Lüneburger Heide”. W konsekwencji klienci zachęcili rodzinę założyciela, by przenieść całe przedsiębiorstwo do dzisiejszej lokalizacji w Celle.

W ramach dalszego rozwoju przedsiębiorstwo rozpoczęło w 1963 roku produkcję urządzeń do procesu odwadniania zgodnie ze standardem niezawodnych i wymagających niewielkiej konserwacji urządzeń.  Cel ten wydaje się być spełniony, w szczególności w odniesieniu do udanej sprzedaży na całym świecie w ostatnich dziesięcioleciach i faktu tysięcy zadowolonych klientów.

Przedsiębiorstwo stale rozwijało się i prowadziło działalność eksportową – zwłaszcza na Bliski Wschód, gdzie otwierano oddziały w kilku krajach.

Główny nacisk położono obecnie na urządzenia do odwadniania i nawadniania w rolnictwie, ale dodano także kolejne linie produktów, takie jak agregaty pompowe do ścieków i agregaty prądotwórcze.