Dostarczamy systemy technologiczne!

Dostarczamy systemy technologiczne!

Dostarczamy systemy technologiczne. Nasza firma w zeszłym roku współuczestniczyła, jako konsorcjant, w produkcji oraz montażu czterech obiektów służących do oczyszczania powietrza na jednej z oczyszczalni ścieków umiejscowionej w województwie zachodniopomorskim. Mowa...
Instalacje przemysłowe Pumpexpert

Instalacje przemysłowe Pumpexpert

Realizujemy tegoroczne dostawy produkowanych przez naszą firmę urządzeń. Na zdjęciu prezentowany jest przykładowy układ chłodniczy o mocy chłodniczej 50 kW. Taki układ służy do schładzania powietrza w wyrobiskach górniczych w strefach niezagrożonych wybuchem gazów i...
Specjalistyczne systemy pompowe

Specjalistyczne systemy pompowe

Dla naszego Klienta wyprodukowaliśmy specjalistyczne urządzenie służące do zdalnej i lokalnej kontroli oraz sterowania rozpływem wody lodowej, jak również sterowania pracą zestawów wentylatorowo – chłodniczych. Taki punkt klimatyzacyjny stanowi końcowy element sieci...
Pompy na potrzeby tunelowania

Pompy na potrzeby tunelowania

W Europie i na Bliskim Wschodzie trwa wiele nowych projektów w zakresie tunelowania.To stanowi interesujący potencjał sprzedaży pomp Toyo. Szczególnie nasze pompy VH oferują bardzo wydajne rozwiązania do budowy tuneli naszych klientów.Jeden z tych klientów, z siedzibą...
Pompa do ścieków firmy Toyo

Pompa do ścieków firmy Toyo

Pompa typ K to wyjątkowy nawet jak dla Toyo model pompy. Oprócz standardowych ponad przeciętnych zdolności do pompowania gęstych i abrazyjnych mediów, pompy typu K przystosowane są do pompowania medium z zanieczyszczeniami włóknistymi. Dlatego jest idealna pompą...