Braliśmy udział w XXV Kongresie Użytkowników Pomp organizowanym w KGHM Polska Miedź S.A.. Kongres trwał dwa dni – 16 i 17 maja 2019 r.. W pierwszym dniu odbyły się ciekawe wykłady, spotkania kuluarowe i wieczorny bankiet. W drugim uczestniczyliśmy w wycieczce technicznej zorganizowanej przez Gospodarza Honorowego – KGHM Polska Miedź S.A.. Pokazano nam Żelazny Most, czyli olbrzymi obiekt inżynieryjny, na którym składuje się odpady poflotacyjne pochodzące z Zakładów Wzbogacania Rudy. Niewątpliwie było na co popatrzeć i z czym się zapoznać. Technologie składowania i monitoringu obiektu są najbardziej zaawansowane w skali światowej!

Zdjęcia: https://www.facebook.com/pumpexpert/