Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków

Piaskownik w oczyszczalniach ścieków Gosp. ściekowa     Głównym zadaniem piaskownika jest oddzielenie żwiru, kamyków, piasku od ścieków. Oddzielenie w tym piaskowniku zachodzi w prostokątnych korytach żelbetowych, za pomocą sprężonego powietrza, piachy...
Tlocznie ścieków

Tlocznie ścieków

Tlocznie ścieków Gosp. ściekowa Tłocznie ścieków są urządzeniami przeznaczonymi do transportu ścieków w systemach kanalizacyjnych w sytuacji gdy przepływ grawitacyjny jest niemożliwy. Stosuje się je w przepompowniach ścieków bytowo – gospodarczych i...
Pompownie

Pompownie

Pompownie Gosp. ściekowa Przepompownie znajdują zastosowanie w układach transportu ścieków: komunalnych (bytowo gospodarczych, deszczowych, przemysłowych) bytowo-gospodarczych deszczowych przemysłowych odcieków (składowiska odpadów) Przepompownie zbiornikowe z pompami...