Wodne rozbijanie złoża pod dużym ciśnieniem

Wodne rozbijanie złoża pod dużym ciśnieniem

Wodne rozbijanie złoża pod dużym ciśnieniem Górnictwo Ciekawym rozwiązaniem do zastosowania w kopalniach są pompy typoszeregu TMZ i TM włoskiej firmy Saer. Są to pompy poziome wielostopniowe. Silnik występuje w odmianie dwubiegunowej lub czterobiegunowej osiągając moc...
Pierścieniowa bariera studni głębinowych

Pierścieniowa bariera studni głębinowych

Pierścieniowa bariera studni głębinowych Górnictwo Pompy głębinowe SAER znajdują zastosowanie w górnictwie w odwadnianiu wyrobisk górniczych w kopalniach odkrywkowych. Skuteczny system odwodnienia gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych. Dodatkowo...
Pompowanie solanki

Pompowanie solanki

Pompowanie solanki Górnictwo Zastosowanie pomp Toyo w górnictwie – pompowanie solanki z szybu nie zagrożonego wybuchem metanu i pyłu węglowego. Toyo Denki Industrial w Japonii opracował koncepcję wysokowydajnej pompy zatapialnej, wyposażonej w agitator  już w 1948...
Odwadnianie wyrobisk górniczych

Odwadnianie wyrobisk górniczych

Odwadnianie wyrobisk górniczych Górnictwo W kopalniach odkrywkowych ze względu na napływ wód opadowych i gruntowych oraz gromadzenie się tej wody w tym wyrobisku powoduje, że odwodnienie i odpowiedni drenaż stanowi jeden z głównych problemów kopalni odkrywkowych....
Piaskowniki

Piaskowniki

Piaskowniki Górnictwo Dla kopalni odkrywkowych, gdzie wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego drenażu, ze względu na gromadzenie się wód opadowych i gruntowych w miejscu odkrywki. Takie odwodnienie zapewnia...