fbpx

Myjnia do kół i podwozi PEAKWASH ROLLERS

Myjnia do kół i podwozi – PEAKWASH ROLLERS to rolkowe systemy myjek do usuwania grubych zanieczyszczeń i osadów błota z ogumienia pojazdów przeznaczonymi do krótko – i długotrwałego działania. Myjka z dwiema rolkami myje osobno ogumienie każdej z osi i umożliwia maksymalną przepustowość do 15 pojazdów na godzinę. Myjka czterorolkowa myje jednocześnie ogumienie 2 osi i umożliwia maksymalną przepustowość do 30 pojazdów na godzinę. Myjki rolkowe najczęściej znajdują zastosowanie na budowach, wysypiskach śmieci i w kamieniołomach. Myjki zawierają automatycznie napędzane rolki i zbiornik osadczy ze zintegrowanym przenośnikiem do automatycznego usuwania szlamu. Łatwa i szybka instalacja tych myjek pozwala polecić je, jako szczególnie przydatne do krótkoterminowych aplikacji.


Pobierz opis produktu PEAKWASH klasa „ROLLERS”

wp_register_script('bootstrap-js', get_template_directory_uri() . '/js/bootstrap.min.js', '', '', true); wp_enqueue_script('bootstrap-js');